Hypnotizing the Tan Secretary Ship, Kasumi-Chan

mizugi hiyake hisho-kan Kasumi-chan ni saimin-jutsu o kakeru