Toast to future

かつての未来に乾杯を | Katsute no Mirai ni Kanpai wo